Vilkår for bestilling og betaling på Fredrikstad Båt og Bobilpark

Disse vilkårene gjelder mellom Fredrikstad Båt og Bobilpark og den som selv eller gjennom en annen bestiller/betaler plass på Fredrikstad Båt og Bobilpark.

Bestiller/betaler er oppgitt som "Kunde" i vilkårene. Leverandøren er oppført som "Fredrikstad Båt og Bobilpark", "Vi" eller "FBB".

Bestillingen/betalingen gjelder leie av plass på Fredrikstad Båt og Bobilpark. Kunder/gjester ved FBB plikter å følge FBBs «Regler».

Bestilling og betaling for privatpersoner

For å bestille og betale plass på nettsiden www.fredrikstadpark.no må kunden være minst 18 år. For å kunne gjennomføre betalingen av gebyret kreves bankkort eller Vipps og BankId eller tilsvarende. Betaling skjer direkte, også ved bestilling.

Reservasjon av plass:
Prisen inkluderer leie av plassen, bestillingsgebyr og eventuelt tilkobling (inkludert forbruk) av strøm.

Alle plasser er booket fra 12.00 til 12.00.

Oppgitte bobilplass inkluderer sikkerhetsavstander på inntil 4 meter til nabo.

Betaling / bestillingsbekreftelse

Det er kundens ansvar å sørge for at informasjonen på bestillingsbekreftelsen er korrekt. Bestillingsbekreftelse sendes via e-post og som tekstmelding (SMS). Ved feil skal FBB kontaktes innen 7 dager etter mottatt bekreftelse, dog senest 24 timer før ankomst.

Alle priser er i NOK og inkluderer mva.

Avbestilling av bestilt plass

Avbestilling kan kun gjøres online via link i epost bekreftelsen. Kunden kan avbestille inntil 7 dager før oppholdets start. 90 % av betalingen vil bli refundert

Ansvar for eiendom/skader

Kunden ivaretar beskyttelsen som kunden anser som nødvendig, som ansvars-, kjøretøy-, ulykkes- og bagasjeforsikring.

FBB er ikke ansvarlig for skade eller tap forårsaket av tredjepart, og heller ikke for eiendeler som er etterlatt.

Andre forpliktelser og forretningsorden

Kunden forplikter seg til å ta godt vare på leieobjektet og anlegget, følge de ordensregler, anvisninger og forskrifter som gjelder, og sørge for at medreisende/egne besøkende gjør det samme.

Mellom 22.00 og 08.00 skal kunden/gjestene ivareta den største omtanke og stillhet overfor andre gjester.

Forskrifter for sikkerhetsavstander ved oppsetting av bobiler skal følges. Avstanden mellom to enheter må være minst fire meter.

Anvisninger for kildesortering av søppel skal følges. Vær oppmerksom på at kun husholdningsavfall håndteres på FBB.

Betaling av gebyret skjer online.

Bruk av personopplysninger

Ved å bruke denne nettsiden godtar du også FBB og Hamnsystem Sverige ABs datapolicy. FBB forbeholder seg retten til å sende informasjon og markedsføring via e-post eller SMS ved spesielle anledninger.

Kontraktsbrudd

Dette er en avtale som er utarbeidet mellom kunden (bestiller) og FBB. Avtalen opphører med umiddelbar virkning dersom:

Tvist

Kontakt oss med eventuelle klager. Husk at sjansene for at saken bli rettet kan reduseres hvis kunden utsetter klagen.

Force majeure

Ved krig, naturkatastrofer, streik, pandemier, flom og andre hendelser som kan anses som force majeure, kan FBB heve avtalen, hvorved kunde og gjester skal varsles så raskt som mulig. I slike tilfeller er FBB forpliktet til å tilbakebetale det innbetalte beløpet, med unntak av fordelen som er hentet fra stedet.

Fredrikstad Båt og Bobilpark
Juridisk navn:
Galloppen AS, MOSSEVEIEN 37b, 1610 FREDRIKSTAD
Org.nr. 825 151 222

Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se